OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Medezeggenschapsraad en bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 €38,50 per kind.
Van deze bijdrage worden allerlei leuke activiteiten bekostigd, zoals Sinterklaas, Kerst, Lentefeest etc.
Er is een aparte bijdrage voor het jaarlijkse schoolreisje en het schoolverlaterskamp in groep 8.

  
Powered by BasisOnline