OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

MedezeggenschapsraadDe Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een teamgeleding.
De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheden over besluiten die de school wil nemen. Door een open en kritische samenwerking, houden we de kwaliteit van het onderwijs op OBS De Meerpaal hoog en zorgen we voor een prettig schoolklimaat.

De MR kent momenteel de volgende samenstelling:
 

Oudergeleding:
Chris de Lange (voorzitter)
Rina Klaver
Masja vd Plas


Teamgeleding:
Ineke Meijer
Leonie Dunselman
Renk-Jan Vissers

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR, stuur dan een bericht naar de MR via Schoudercom.

Powered by BasisOnline