OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

OBS De Meerpaal

De Meerpaal is een openbare school voor primair onderwijs voor leerlingen van 4 – 12 jaar. In het openbaar onderwijs wordt met nadruk aandacht besteed aan de bevordering van een levenshouding die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van de verschillende levensbeschouwingen en achtergronden van alle leerlingen. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden/ PROOLEIDEN en OBSG Leiderdorp.
 

Situering van de school

Basisschool De Meerpaal is gehuisvest in een schoolcomplex in de Leedewijk. Deze wijk vormt een onderdeel van de Merenwijk. In het schoolcomplex is ook RK basisschool de Tweemaster ondergebracht. Over enkele jaren komen beide scholen in een nieuw gebouw op dezelfde locatie.

De Meerpaal beschikt over een gemeenschapsruimte met een bibliotheek. Er is een speelzaal voor bewegingsonderwijs voor de kinderen van groep 1 en 2. Bovendien zijn er aparte ruimtes voor de interne begeleider, waarvan de logopediste en de schoolarts incidenteel gebruik kunnen maken. Voor het bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 maakt de school gebruik van de sportaccommodatie van de direct naast de school gelegen ‘Sporthal Broekplein’.

Het gebouw telt negen groepslokalen, een directiekamer en een personeelskamer. De Meerpaal heeft de beschikking over twee eigen schoolpleinen, één voor de kleuters en één voor de kinderen uit de overige groepen. 

Schoolgrootte

Elk schooljaar wordt na de ‘teldatum’ (1 oktober) door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld op hoeveel formatie de school recht heeft met ingang van het volgende schooljaar. Per 1-10-2017 telde de school 188 leerlingen.

Op onze school zijn groepsleerkrachten (fulltimers en parttimers) werkzaam en een vakleerkracht gymnastiek. Er zijn leerkrachten met speciale taken zoals de interne begeleider, de ICT-er en een coördinator voor cultuur educatie en creatieve ontwikkeling. Tevens is een conciërge en administratrice aan de school verbonden.
 

 

Powered by BasisOnline