OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Schoolverzekering

De stichting PROOLeiden heeft als werkgever verzekeringen afgesloten die de wettelijke verplichting dekken tot het vergoeden van schade die in de betreffende hoedanigheid aan anderen door onrechtmatig handelen is toegebracht en waarvoor PROOLeiden verantwoordelijk kan worden gesteld. Deze verzekeringen zijn van toepassing op leerkrachten en overig personeel, leden van ouderraden, medezeggenschapsraden en andere personen die zich in het kader van ouderparticipatie beschikbaar stellen voor onderwijsactiviteiten.

Uitgebreidere informatie kunt u krijgen bij de directie van de school. Het is een misvatting te menen, dat alle schade die door leerlingen in en om de school wordt veroorzaakt, kan worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van PROOLeiden.

 

WA-verzekering

Daarom is het van belang dat u voor uw kind(eren) een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) afsluit. In het kader van de wettelijke aansprakelijkheid zijn PROO Leiden en de schoolleiding in het algemeen niet aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van eigendommen. Voor alle uitstapjes, schoolreisjes, excursies, schoolkampen sluit PROOLeiden een ongevallenverzekering af. Deze is alleen van toepassing als er lichamelijk letsel is en er een dokter en/of ziekenhuis bezocht moet worden. Nogmaals: het is van het grootste belang een goede verzekering af te sluiten. Informatie hierover kunt u krijgen bij elk willekeurig verzekeringskantoor.

 

Inzittendenverzekering

Wie in schoolverband kinderen vervoert, moet in bezit zijn van een inzittenden-verzekering. Volgens de wet kan de bestuurder van een auto bij een ongeval door de ouders van de meerijdende kinderen aansprakelijk worden gesteld. De school heeft hiervoor geen collectieve verzekering afgesloten. Neem nooit meer kinderen mee dan het aantal waarvoor u verzekerd bent en zorg dat iedereen al voor het wegrijden in de autogordel zit.

Powered by BasisOnline