OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is de betrokkenheid en deelname van ouders bij activiteiten van school. U kunt op vele manieren participeren. Zowel incidenteel als meer structureel, zowel heel praktisch als formeel bij de Medezeggenschapsraad.

 

Wij hebben de hulp van ouders hard nodig. Zonder ouders wordt het lastig, zo niet onmogelijk, om bepaalde activiteiten te organiseren. Wij zijn daarom erg blij met alle hulp die u kunt bieden, zodat we het samen zo leuk en goed mogelijk voor uw kind kunnen organiseren.

We hebben de hulp van ouders nodig voor de begeleiding van kleine groepjes kinderen bij uitstapjes en activiteiten op school (zoals schoolreis, sportdag, culturele uitjes), het onderhouden van de groene pleinen, het cateren bij activiteiten, meedenken over beleid in de MR, deelname aan de Ouderraad, creatieve ondersteuning bij de crealabs en nog veel meer.

Van harte welkom om deel te nemen!

Dus of u veel of weinig tijd heeft, overdag of  's avonds beschikbaar bent: er zijn vele mogelijkheden. Wij hebben gelukkig veel ouders die op een of andere wijze een steentje bijdragen.

Meestal vragen wij om uw hulp via Schoudercom, maar het kan ook zijn dat we u persoonlijk aanspreken, intekenlijsten bij de deur van het lokaal hangen of een oproep in de Nieuwsbrief plaatsen.


 

Powered by BasisOnline