OBS De Meerpaal
Een Creatieve school!

Zorg voor leerlingen

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt. Hij/zij is immers de spil in het onderwijs en de zorg voor uw kind(eren). Hij/zij kan de intern begeleider (Yda Bakker) inschakelen wanneer er zorgen zijn of zaken opvallen. 
Die zorgen kunnen zich richten op verschillende gebieden:
  • de cognitieve ontwikkeling
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling
  • de lichamelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld de motoriek).
Maar ook problemen in de thuissituatie, de opvoeding of andere zaken kunnen een aanleiding zijn om de intern begeleider in te schakelen. 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg. Zij heeft een ondersteunende en adviserende taak in het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen. Zij is op de hoogte van de ontwikkelingen van de leerlingen individueel en de groepen als geheel. Waar nodig worden leerkrachten begeleid en gecoacht door de intern begeleider. 

Indien problemen of zorgen aanleiding geven tot nader onderzoek kan meer gespecialiseerde (externe) hulp ingeschakeld worden.  We werken samen met PPO-Leiden.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we dit allemaal in overleg met ouders doen.
Powered by BasisOnline